Lymfødem behandling

Som eneste landskendt klinik i jylland med akupunkturbehandlng af lymfødem patienter, har dette været en behandlingsform af vor særlige interesse.

Lymfødem ses i to former; den primære som oftest fremkommer omkring 20 års alderen, men kan også opstå tidligere, denne form for lymfødem har man ingen forklaring på når den findes i sin rene form uden tilgrundliggende sygdom. Den sekundære form, som er den hyppgste, er den erhvervet form, fremkommer efter kirurgisk behandling/stråle behandling oftest i forbindelse med kræftbehandling.

Lymfødem patienter kan have forskellige grader af lymfødem, der findes gode patientforeninger der kan hjælpe og rådgive om lymfødem. Se link   www.dalyfo.dk

Lymfødem er som nævnt oftest en følgevirkning af behandling for kritisk sygdom eller som symptom for okult(skjult) sygdom. 

Vor behandling omfatter en serie af behandlinger, hvor der løbende planlægges på udtrapning af kompressionsbandgering og udtrapning af akupunktur behandling alt afhængighed af behandlingseffekt. Enkelte personer har efter overstået behandlingsserie, behov for en opfølgende behandling.

Vi samarbejder i øvrigt med bandagisten i Århus.

En særlig niche af personer med lymfødem er lipødem, vi har i klinikken set patienter med denne tilstand og behandlet med god effekt.

Lymfødem er i den vestlige verden et område med mindre evidens og der findes ikke meget systematiseret viden om denne lidelse. Vi laver en systematisk optegnelse af vores observationer og behandling i klinikken.
Denne viden ønsker vi i samarbejde med den nyoprettede lymfødem-klinik i det offenlige sygehusvæsen(ligger på Sjælland), at lade indgå til udvikling af en videns-bank om behandling af patienter med lymfødem.