Hos os i klinikken ser vi med stor alvor på at akutte sportsskader behandles optimalt inden for kort tid efter opståen, netop derfor har vi mulighed for at tilbyde hurtig læge diagnostisering og behandling med akupunktur, laser og TENS for disse skader, herunder også yde hjælp til rådgivning om videre forløb.

Det er vores erfaring at akutte skader nemt kan behandles med få ganges behandling, hvilket forkorter den akutte restitution og giver hurtigere skadeforløb.

De mere kroniske sports relaterede skader har vi også stor erfaring med, men behandlings forløbet er ofte af lidt længere varighed.

Af sportsskader vi tidligere har behandlet skal nævnes:
• Lyskenskader
• Skulderskader
• Løberknæ
• Springerknæ
• Achillessene irritation
• Forvridninger af knæ/ankel og andre overbelastningsskader.•