Sundhedsforsikring

Flere og flere personer på det private arbejdsmarked og i det offentlige, har gennem deres arbejdsgiver en sundhedsforsikring. Man kan også være dækket via sin fagforening.

Har du en sådan forsikring, kan du meget vel være dækket af denne til flere lægelige akupunktur behandlinger årligt.

Ring til din forsikring og hør nærmere om din dækning.

Klinikken har indtil videre erfaret, at følgende sundhedsforsikringer giver dækning til akupunktur behandling:

• IHI-BUPA
• DANICA
• TRYG
• Alm. Brand
• Codan
• PFA Pension
• Mølholm
• Dansk sundheds forsikring